Кеңес құрамы

2019-2020 оқу жылына арналған Әдістемелік кеңестің құрамы

 

 

А.Ж.Т.

Ғылыми / академиялық дәрежесі

 

Лауазымы

1

Амандыкова Д.А.

сәулет канд.

АС жөніндегі проректор

2

Омиржанова Ж.Т.

т.ғ.к.

ӘК төрайымы

3

Глаудинова М.Б.

сәулет докт.

Сәулет факультетінің деканы

4

Турганбаева Ш.С.

PhD докторы

Дизайн факультетінің деканы

5

Имамбаева Р.С.

т.ғ.к.

Жалпы құрылыс факультеты  деканы

6

Естемесова А.С.

т.ғ.к.

Құрылыс технологиясы, инфрақұрылым және менеджмент факультетінің деканы

7

Такенова Ж.С.

э.ғ.к.

декан факультета Общеобразовательных дисциплин

8

Приемец О.Н.

ғ.к.

СФ ӘК төрайымы

9

Заяц И.М.

 

ДФ ӘК төрайымы

10

Мурзалина Г.Б.

т.ғ.к.

ЖҚФ ӘК төрайымы

11

Курманбекова Э.Б.

т.ғ.к.

ҚТИМФ  ӘК төрайымы

12

Жампейсова Ж.М.

ф.ғ.к.

ЖБПФ ӘК төрайымы

13

Исходжанова Г.Р.

сәулет канд.

«ТҮҚҒС» ББ ОЭК төрайымы  

14

Козбагарова Н.Ж.

сәулет докт.

 «Қала құрылысы» ББ ОЭК төрайымы  

15

Садвокасова Г.К.

сәулет канд.

Магистратура және докторантура бойынша жауапты

16

Ахмедова А.Т.

сәулет докт.

«Сәулеттік дизайн» ББ, докторантура ОЭК төрайымы

17

Кенесарина Ж.С.

п.ғ.к.

«Графикалық дизайн» ББ, магистратура ОӘК төрайымы  

19

Нуркушева Л.Т.

сәулет докт.

«Өнеркәсіптік дизайн» ББ ОӘК төрайымы  

20

Ибрайшина Г.К.

ф.ғ.к.

«Сән дизайны» ББ ОӘК төрайымы  

21

Имамбаева Р.С.

т.ғ.к.       

«ҒИЖЕ» ББ ОӘК төрайымы  

22

Бесимбаев Е.Т.

т.ғ.д.

«ӨАҚТ» ББ ОӘК төрағасы

23

Садыров Р.К.

т.ғ.к.       

«МКЖЖ» ББ ОӘК төрағасы

24

Тойбаев К.Д.

т.ғ.д.

«ИЖЖ» ББ ОӘК төрағасы

25

Мауленов Ж.К.

т.ғ.д.

магистратуры ОӘК жауапты

26

Колесникова И.В.

т.ғ.к.

«ҚМБКӨ» ББ ОӘК төрайымы  

27

Шалтабаева С.Т.

т.ғ.к.

«АӨАБЖ» ББ ОӘК төрайымы  

28

Кузнецова И.А.

т.ғ.к.

«ГжК» ББ ОӘК төрайымы  

29

Даурбекова С.Ж.

э.ғ.к.

«ҚЭМ» ББ ОӘК төрайымы  

30

Токсанбаева А.А.

магистр

ҚАУ кампусының төрайымы

31

Тайчикова Г.Т.

и.ғ.к.

«ХҚ» ББ ОӘК төрайымы  

32

Тагиашвили Н.С.

 

«Журналистика» ББ ОӘК төрайымы  

33

Даниярова Д.Р.

т.ғ.к.

«РЭжТ» ББ ОӘК төрайымы  

34

Чокин Ж.М.

з.ғ.к.

«Құқықтану» ББ ОӘК төрайымы  

35

Рустемова А.Т.

э.ғ.к.

«ЕиА», «Экономика» ББ ОӘК төрайымы  

36

Нурсеит Н.А.

э.ғ.д.

«Менеджмент», «Қаржы» ББ ОӘК төрайымы  

37

Акбалаева Ж.К.

 

«Аударма ісі» ББ ОӘК төрайымы  

38

Сейтжаппарова А.Р.

магистр

«Туризм» ББ ОӘК төрайымы  

39

Нукеева А.М.

магистр

ҚазБСҚА жанындағы колледж әдіскері

40

Абдыкалыкова Г.Т.

 

ҚазБСҚА жанындағы лицей әдіскері

41

Момышева А.С.

 

кітапхана директорының м.а.

42

Берикбаланова Л.Н.

 

эдукология зертханасының меңгерушісі

43

Дүйсенбаев Е.Қ.

 

ИТД директорының м.а.

 

Нормативті-құқықтық құжаттар (әдістемелік жұмыс бойынша)

- сыртқы:

1. Оқыту технологиясын кредиттеу бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі. 12 қазандағы 2018 жылғы № 563 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген.

2. Орта білімнен кейінгі және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар. 31 мамыр 2018 жылғы № 604 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген;

3. Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесі. 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығы. (01.06.2018 ж. жағдай бойынша өзгерістер) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген;

4. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары. 30 қазандағы 2018 жылғы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген.

- ішкі:

1.Ғылыми және әдістемелік жұмыс регламенті. А. Ә. Құсайыновтың жалпы редакциясы. – 2-ші басылым, жөнд. және қосымша-Алматы: 2019. – 79б.          

2. Жұмыс бағдарламасын әзірлеу және ресімдеу ережелері, syllabus, hand-outs, мақалалар, state-of-the-Art презентациялары, әдістемелік әзірлемелер мен құралдар. А. Ә. Құсайыновтың жалпы редакциясы. – 4-ші басылым.- Алматы: 2017. – 54б.

3.Элективті пәндер каталогы

4.2019-2020 оқу жылына арналған ОӘБ және электрондық басылымдарды басып шығару жоспары