Әдістемелік кеңес

ҚазБСҚА әдістемелік кеңесі Академияның білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыз ету қызметін үйлестіреді, ҚР БҒМ мемлекеттік жалпы білім беру стандартының талаптарына сәйкес жоғары кәсіптік білім беру мазмұнының сапасын қамтамасыз етуге ықпал етеді.

 

 Академияның ХС міндеттері:

- жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын әдістемелік қамтамасыз ету және сүйемелдеу;

- "Сәулет", "Дизайн", "Құрылыс", "Инженерлік жүйелер мен желілер", "Ағаш өңдеу технологиясы және ағаштан жасалған бұйымдар (қолдану саласы бойынша)", "Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру", "Геодезия және картография", "Құрылыстағы эконоимка және менеджмент", "Экономика", "Кадастр" бағыттары бойынша кадрлар даярлайтын факультеттердің әдістемелік қызметін үйлестіру және өзара байланысты жүзеге асыру;

- еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып, білім беру өкілдері мен жұмыс берушілерді тарта отырып, оның вариативтілігін әдістемелік қамтамасыз ету бойынша кешенді білім беру бағдарламаларын әзірлеу;  

- пәндердің оқу-әдістемелік мониторингін кешендермен және тиісті материалдармен қамтамасыз ету;

- оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру, озық тәжірибені тарату, оқытудың инновациялық технологияларын әзірлеу және енгізу принциптері бойынша ұсыныстар әзірлеу;

- білім беру бағдарламалары (ББ) бағыты бойынша оқулықтарды, оқу құралдарын және әдістемелік нұсқауларды басып шығаруға ұсыныстар туралы шешім қабылдау рәсімдерін ұйымдастыру және жоспарлау.