Аттестация және аккредитация

Халықаралық білім беру коропрациясы «сәулет» (бакалавриат) мамандығын халықаралық аккредитациялау

Халықаралық білім беру коропрациясы «сәулет» (бакалавриат) мамандығын халықаралық аккредитациялау
 • 2005 ж., қыркүйек - желтоқсан – ХСО аккредитациялық кеңесімен келіссөздердің нәтижесінде «Сәулет» (бакалавриат) бағдарламасын аккредитациялау келісім-шартына қол қойылды;
 • 2007 ж., наурыз – ЮНЕСКО-ХСО мүшелері А.П. Кудрявцев, В.О.Кулиш (Ресей), В.Шлапета (Словакия) ресми танысу сапармен ХБҚ-ға келді. Сапар барысының нәтижелері туралы комиссия Париж қаласындағы ХСО-ның штаб-пәтерінде баяндады. ХБҚ СФті есеп беру туралы рұқсат алды. 
 • 2007 ж., шілде - ХБК СФ-ті ЮНЕСКО-ХСО комиссиясының мүшелеріне ағылшын тілінде есеп жіберді.
 • 2007 ж., 1-4 қазан – ХБҚ-ға келесі ЮНЕСКО-ХСО комиссиясының мүшелері (МСИ ректоры А.П Кудрявцев, Брно университеті, сәулет факультетінің деканы В.Шлапета, ҚР сәулетшілер одағының президенті А.И Рустембеков, Дәулет Серікбаев атындағы ШҚМТУ, сәулет факультетінің деканы проф.В.И Наумова., Дәулет Серікбаев атындағы ШҚМТУ, сәулет факультетінің 4-курс студенті З.Пономаренко. Сапар барысында комиссиясының мүшелері СФ студенттерінің 5 жыл аралығында жасаған барлық жұмыстарын зерттеді, бағдарламаның және студенттердің біліктілік жұмыстарын (дипломдық жоба) мазмұнымен танысты, материалдық-техникалық база, әдістемелік қамтамасыздық бағдарламалардын қарады, оқытушы және студенттермен кездесті.
9 қараша 2007 ж. - Барселонада ЮНЕСКО-ХСО аккредитациялау комиссиясы ХБК-ның халықаралық өлшеміне сәйкестігін бірауздан мойындап, "Сәулет" мамандығын 3 жылға (2007-2010 жж.) аккредитациялады. 
29 маусым - 02 шілде 2014 ж. – ЮНЕСКО-ХСО-RIBA (Британ сәулетшілерінің корольдік одағы) комиссиясы "Сәулет" мамандығын (бакалавриат) қайта аккредитациялады.
Есептік топ мүшелері:
 • Fernando Ramos: Professor of Construction, TU Barcelona; UIA General Reporter on Validation;
 • Vladimir Slapeta: Professor of Architecture, TU Prague and TU Brno; UIA Committee for Architectural Education, co-chairman region ll;
 • Alexander Kudryavstev: President of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; President of Moscow Institute of Architecture [MARKHI];
 • Jim Low: Birmingham City University; representing the RIBA, and acting as secretary to the board;
 • Caroline Gould: an architect and an experienced member of the RIBA validation panel;
 • Рустембеков А.И.: ҚР Сәулет одағының президенті;
 • Садыкова С.Ш.: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Сәлет кафедрасының меңгерушісі;
 • Аппасова А.: Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Сәулет факультетінің 4- курс студенті.
02-05 қыркүйек 2014 ж. - ЮНЕСКО-ХСО-RIBA (Британ сәулетшілерінің корольдік одағы) комиссиясы "Сәулет" мамандығын (бакалавриат) қайта аккредитациялады.
Есептік топ мүшелері:
 • Vladimír Šlapeta: төраға, UNESCO-UIA номинациясы;
 • Ljiljana Kudic: RIBA номинациясы;
 • David Gloster: RIBA номинациясы;
 • Татыгулов А.А.: ҚР Сәулет одағының бірінші вице-президенті;
 • Исходжанова Г.Р.: Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Сәулет және дизайн» факультетінің профессоры;
 • Айтбаев Д.А.: Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Сәулет» факультетінің 4 –курс студенті.
"ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫ" АҚ АТТЕСТАЦИЯ ТУРАЛЫ ҚР ҒЖБМ 19.12.2014Ж. №1894 БҰЙРЫҒЫ
 
2019 жылдың Аккредиттеу және рейтингтіңтәуелсізагенттігінің (АРТА) білім беру бағдармаларының рейтингтік нәтижелері
(бакалавриат, магистратура, докторантура)
 
Мамандық атауы
АРТА-2019
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
1
Сәулет
1 орын
2 орын
1 орын
2
Дизайн
1 орын
5 орын
2 орын
3
Құрылыс
1 орын
4 орын
2 орын
4
Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру
1 орын
2 орын
3 орын
5
Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы(қолдану сапасы бойынша)
1 орын
1 орын
1 орын
6
Геодезия және картография
5 орын
4 орын
-
7
Инженерлікжүйелер мен желілер
1 орын
-
-
8
Халықаралыққатынастар
10 орын
-
-
9
Құқықтану
15 орын
-
-
10
Радиотехника, электроника жәнетелекоммуникациялар
7 орын
-
-
АРТА бас рейтингісіндеХБК-да-9 орын
                                                                                
 
 
 
 
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (БСҚТА) бойынша білім беру бағдармаларының рейтингтік нәтижелері 2019 жыл
 (бакалавриат, магистратура)
 
Маманды атауы
БСҚТА-2019
Бакалавриат
Магистратура
1
Сәулет
1 орын
1 орын
2
Дизайн
1 орын
1 орын
3
Құрылыс
2 орын
2 орын
4
Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру
3 орын
1 орын
5
Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолдану саласы бойынша)
1 орын
1 орын
6
Геодезия және картография
3 орын
2 орын
7
Инженерлік жүйелер мен желілер
2 орын
-
8
Халықаралық қатынастар
7 орын
-
9
Құқықтану
14 орын
-
10
Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
8 орын
-
ҚР көпбейінді  үздік жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі  бойынша ХБК – 13 орында
Халықаралық аккредеттеу туралы куәлік ОП_БАК_АД, ГД, Перев., Юрисп., РЭИТ, ТДОиИД
Халықаралық аккредеттеу туралы куәлікОП_БАК_АЖиОЗ, Градо, РПЗС, ТГВ, ПСМИК, ГиК
Халықаралық аккредеттеу туралы куәлік ОП_ДОК_Арх, Стр, ПСМИК
Халықаралық аккредеттеу туралы куәлік ОП_МАГ_Диз, Арх, Стр, ПСМИК, Геод, ТДОиИД