Қаржы-экономикалық бөлім

Қаржы-экономикалық бөлімнің қызметтері: 

  • Корпорацияның қаржылық төзімділігін саралау.
  • Қызметкерлердің штаттық кестелерінің жобасын әзірлеу.
  • Бухгалтерлік және статисткалық есептер мәліметтері бойынша, сонымен қатар, жедел мәліметтер және орындарға барып тексеру жолымен алынған деректер бойынша, корпорацияның барлық құрылымдық буындарының қаржылық – шаруашылық қызметінің жүйелі талдауы.
  • Еңбек, материалдық және ақша қорларын оңтайлы пайдалану бойынша ұсыныстар мен іс – шараларды әзірлеу, олардың орындалуын қамтамасыз ету. 
  • Қаржылық – экономикалық қызмет мәселелері бойынша жетекшілік етуші құжаттарды есептеу және жүйелендіру, олардың уақтылы зерттеліп, орындалуын ұйымдастыру.   
  • Корпорация бюджетінің болжам картасын құру. 
  • Қаржылық сипаттағы келісімдерді тіркеу және есепке алу.
  • Пайда және тиімділіктің есебін жүргізіп саралау.

Корпорацияның бизнес – жоспарын (кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі түрлері бойынша, с.і. банктер сұранымдары бойынша ұсыну үшін), техникалық-экономикалық негіздемелерді құру және т.б.

Байланыс телефоны:

+7 (727) 220-80-56
e-mail: fin-mok@mok.kz