ХАБАРЛАНДЫРУ

Қорғау туралы хабарламалар Артыкбаев Д.Ж.

Аңдатпа Артыкбаев Д.Ж.

Диссертация Артыкбаев Д. Ж.1 

Жарияланымдар тізімі Артыкбаев Д

Пікір 1

Пікір 2

Пікір 3

Ресми рецензенттерінің пікірлері. Артыкбаев Д.Ж

Пікір 1

Пікір 2

 

Қорғау туралы хабарламалар  ТурекуловаА.И.

Аңдатпа Турекулова А.И.

Диссертация Турекулова А.И.1 

Жарияланымдар тізімі Турекулова А.И.

Пікір 1

Пікір 2

Ресми рецензенттерінің пікірлері. Турекулова А.И

Пікір 1

Пікір 2

Авторлығын анықтау мүмкін емес және автордың электронды адресі жоқ бейресми шолулар қорғауға жіберілмейді