Тарихы

Жалпы білім беру пәндері факультеті (ЖБПФ) 02.10.2017 жылғы № Б421э бұйрық негізінде 2017 жылы құрылды.
Факультет екі факультеттің бірігуі арқылы құрылды – Жалпы гуманитарлық дайындық факультеті (ЖГДФ) мен Жалпы жаратылыстану-ғылыми дайындық факультеті (ЖЖҒДФ).
Жалпы гуманитарлық дайындық факультеті (ЖГДФ) шет тілдер, қазақ және орыс тілдері кафедрасы мен әлеуметтік ғылымдар кафедрасының біріккен жалпы дайындық факультет базасында (2000-2005 ж.ж.) 2005 ж. 3 мамырдағы «Академияның құрылымдық оқу бөлімшелерін қайта құрылымдау туралы» № 25 бұйрық негізінде 2005 жылы құрылды. Сол уақыттарда А.К.Абишев (2000-2004 ж.ж.), К.Б.Нұғманов (2004-2005 ж.ж.) ЖДФ декандары болды.
ЖГДФ-ның бірінші деканы ассоц.профессор, филология ғылымдарының кандидаты Ұ.Б. Адильбаева (2005-2007 ж.ж.), 2007-2016 ж.ж. – педагогика ғылымдарының кандидаты, ассоц.профессор - Н.С.Шынтаева, ал 2016-2017 ж.ж. – тарих ғылымдарының кандидаты, ассоц.профессор А.Қ.Жұмаділ, 2017 жылы сәуір-қазан аралығында – философия ғылымдарының кандидаты, ассоц.профессор Р. Х. Кабилова болды.
2005 жылғы мамырда ЖЖҒДФ (Жалпы жаратылыстану-ғылыми дайындық факультеті)  06.05.05. жылғы академияның оқу бөлімшелерін қайта құрылымдау туралы № 25 бұйрығына сәйкес «Жоғары математика және физика», «Ақпараттық жүйелер» және «Дене шынықтыру» кафедраларының базасында ұйымдастырылды.
«Жоғары математика және физика» кафедрасы 2000 ж. наурызында «Жоғары математика» және «Физика» екі кафедра базасында құрылған.
Сол уақыттарда «Жоғары математика» кафедрасын - А.И. Искакбаев (1980-1985), З.А.Абдыбаев (1985-1987), З.К. Куралбаев (1987-1988), Г.А.Айдосов (1988-1989), Ж.О.Отарбаев (1989-2000); «Физика» кафедрасын - В.А. Росторгуев (1980-1983), А.А.Алпысбаева (1983-1989), С.С.Омаров (1989-2000) басқарды.
2000 жылы екі кафедра «Жоғары математика және физика» кафедрасы ретінде біріктіріліп, оны техника ғылымдарының докторы, профессор Ж.О. Отарбаев  басқарды.
2001 ж. қыркүйегінен 2004 ж. тамызына дейін кафедраны техника ғылымдарының докторы, профессор С.С. Омаров басқарды.
2003-2004 оқу жылының соңында кафедраның атауы «Физика және математика» деп өзгертілді.
Факультет құрамында тағы бір маңызды кафедра «Қолданбалы математика» кафедрасы болды. Доцент Б. Н. Шанкибаев алғашқы кафедра меңгерушісі болып бекітілді. Кафедрада 7 оқытушы, оның ішінде үш физика-математика ғылымдарының кандидаты (Б.Н.Шанкибаев, Б.А.Алишев, З.К.Куралбаев). Кафедра жанынан ЭВМ ЕС-1022 базасында В.И. Шумилов жетекшілігімен есептеу орталығы құрылды. 1985 жылдың қыркүйек айынан бастап кафедраны профессор З.К.Куралбаев, 2001 жылдың ақпанынан бастап 2004 жылдың мамырына дейін кафедраны ф-м.ғ.к., доцент К.Б. Нұғманов басқарды. 2004 жылдан бастап т.ғ.к., ассоц. профессор А.А.Курманкожаева кафедра меңгерушісі болып тағайындалды.  2000 жылдан бастап ректордың бұйрығымен кафедра атауы «Информатика және есептеу техникасы» болып ауысты. 2003 жылдан бастап кафедра атауы «Ақпараттық жүйелер» болып өзгертілді.
Факультет басшылығында сонымен қатар  техника ғылымдарының кандидаты, ассоц.профессор Светлана Николаевна Буганова да болды.
 
 Жалпы білім беру пәндері факультеті (ЖБПФ) болып жаңадан құрылған күннен бастап 2018 жылдың қыркүйек айына дейін факультет деканы т.ғ.к.  ассоц. профессор Зауре Туленовна Аймагамбетова болды.
 2018 жылдың қыркүйегінен 2019 жылдың ақпан айына дейін факультет деканы проф. ассистенті Жанель Раульевна Мангазина болды.
2019 жылдың ақпан айынан бастап факультет деканы болып  Жанар Сарсенбаевна Такенова тағайындалды.
Факультет миссиясы – ҚазБСҚА-да білім алған болашақ мамандардың жан-жақты дамыған, үйлесімді тұлғасын қалыптастыруға ықпал ететін жоғары сапалы гуманитарлық, әлеуметтік және жаратылыстану-ғылыми біліммен қамтамасыз ету. «Рухани жаңғыру», «Мәңгілік Ел», «Цифрлық Қазақстан» бағдарламаларын жүзеге асыру шеңберінде жастардың рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиесін арттыру.
Жалпы білім беру пәндері факультетін құрудағы мақсат – жаратылыстану ғылымдарымен әлеуметтік-гуманитарлық пәндер бойынша студенттерді жүйелі дайындау, сондай-ақ жастардың дене тәрбиесін арттыру.
Мол тәжірибесі бар оқытушылар белсенді әдістемелік және ғылыми қызметті жүзеге асырады. Факультет ішінде секцияларда базалық, қолданбалы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытудың инновациялық әдістерін талқылау бойынша әдістемелік семинарлар ай сайын өткізіледі.
Ұжымның бірлігін көрсететін факультет дәстүрлерінің бірі–оқу-тәрбие үдерісін мәселелерін шешуде, жыл сайынғы ғылыми-практикалық конференциялар, әр түрлі пәндер бойынша мектеп түлектері үшін олимпиадалар өткізу.