АДАМ РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ ДЕПАРТАМЕНТІ

Адам ресурстары және іс қағаздарын жүргізу департаменті – құжаттармен жұмыс істеуді құжаттаудың бірыңғай тәртібін қамтамасыз ету және ХБК қызметіне тиімділігі мен бәсекелестігінің негізгі факторлары болып табылатын тұрақты жұмыс істейтін, жоғары мамандандырылған әкімшілік және педагогикалық құрамды таңдау мен қалыптастыру.

 Негізгі функциялары

- ХБК кадрлар саясатына және стратегиясына сәйкес кадрларды іріктеу жоспарын дайындау.

- ҚР күші бар еңбек туралы заңына сәйкес қызметкерлерді жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асыру.

- барлық қызметкерлердің ЕШ толтыруды ұйымдастыру және бақылау.

- қызметкерлердің құрамы бойынша есеп жүргізу, жеке істерін қалыптастыру, мамандар бойынша белгіленген құжаттарды сақтау мен басқару, ХБК қызметкерлерінің қазіргі және өткен еңбек қызметтері туралы анықтама беру, сонымен қатар ведомстволық және мемлекеттік наградалармен наградтау мен марапаттауды ұсыну үшін материалдарды дайындау.

- вакантты қызметтерді ауыстыруға мамандарды іріктеу және резерв құруды ұсыну мақсатында ХБК қызметкерлерінің іскерлік және кәсіби сапасын, құрамын талдау.

- қызметкерлер аттестациясын жүргізуді, оның әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз етілуін ұйымдастыру.

- қызметкерлердің кәсіби біліктілігін жоғарлату, кәсіби дайындығы мен қайта дайындығының жағдайын ұйымдастыру және бақылау.

 - кадрлар тұрақсыздығын талдау, оларды жоюдағы шараларды дайындау.

- ХБК бөлімшелерінде еңбек тәртібін қадағалауды, ішкі еңбек тәртібі ережесін қызметкерлердің сақтауын бақылауды ұйымдастыру.

- мамандардың сұрақтары бойынша белгіленген есеп беруді уақытылы ұсыну.

- алғашқы өңдеу, тіркеу, есепке алу, архивте сақтау, құжаттарды  жеткізіп және жіберу іске асырады;

- қабылданған құжаттарды уақытылы қарастыру ұйымдастырып, жүргізілді,  ХБК президенті немесе ХБК вице-президенті қол қоюға жіберілетін құжаттарды дайындауды бақылау іске асырады;

- белгілі бір мерзімде құжаттар  бақылау іске асырылды, корпорация  құжаттардын орындау нәтижесі жайында үнемі президентті ақпараттандырып отыруды жүзеге асыру 

- қаларалық сөйлесімдер мен факсимилді хабарларды жіберілуді бақылайды;

- алғашқы ұйымдастырушылық-құқықтық құжаттарды сақтау, ХБК мөрі мен штамптарын сақтау және қолдануды қадағалау;

- іс қағаздарды енгізуді бақылауды іске асыру;

- орындауға тапсырылған істің талапқа сәйкестігін жоғары тұратын мекемелердің құжаттарын, корпорацияның ішкі шешімдері   қадағалау ұйымдастырады;

- корпорацияда құжатайналымды талдау және корпорацияда іс қағаздармен қызмет етуі жайында басшылыққа сандық көрсеткіштері жайында анықтамалар әкеліп көрсету жүзеге асырады;

- корпорация бөлімшелерінде істерді дұрыс дайындау және сақтау, құжаттардың құндылығы оларды таңдау мен сақтау немесе жою мақсатымен экспертиза ұйымдастырады;

- құпиялы мәліметтердің ақпараттық қауіпсіздігін және дұрыс сақталу талаптарын бақылайды;

- ХБК қызметтік іс сапарларын тіркейді;

- корпорацияның номенклатуралық істері құралып, типтік (үлгі ретінде) номенклатуралық істер жасап шығарады ;

- корпорацияда іс қағаздарды жүргізуді ұйымдастыру бойынша әдістемелік басшылықпен қамтамасыз етеді;

- іс қағаздарға жауапты қызметкерлердің қызметтік біліктілігін көтеру мақсатымен құжаттарды басқару және құжаттандыру жайында семинарлық-кеңестер жүргізіліп  және кеңес беру  ұйымдастырады. 

- жоғары өкілетті органдардың құжаттарын, азаматтардың хаттарын, корпорацияның ішкі шешім тапсырыстарын орындауын бақылау жүргізілді;

- корпорацияда құжатайналымды талдау және корпорацияда іс қағаздармен қызмет етуі жайында басшылыққа сандық көрсеткіштері жайында анықтамалар әкеліп көрсету жүзеге асырады;

-  орталық мемлекеттік архив талаптарына сәйкестендіріп корпорацияның іс номенклатурасын жасайды;

- әрекет етуші жетекшілердің құжаттарымен сәйкес іс қағаздар бойынша  анықтамалық және нормативтік құжаттар  жасалып шығарылды.

Байланыстар:

Адам ресурстарын басқару және іс қағаздарын жүргізу департаментінің директоры - Раймбекова Жанар Набиевна

 тел./факс: +727 3096303