Лингвистикалық орталық

Лингвоорталық (ЛО) - ҚазБСҚА Инновация және қосымша білім беру институтының құрылымдық бөлімшесі болып саналады.

Мақсатымыз – білім алушылардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыру және жетілдіру.

Педагогикалық штат жоғары білікті отандық мамандардан және шетелдік мамандардан тұрады. Лингвоорталық лингвистикалық кабинеттермен, интернетке кіру мүмкіндігімен интерактивті тақтасы бар аудиториялармен жабдықталған.

ЛО-ң негізгі бағыттары:

  • Қазақ тілін оқыту
  • Ағылшын тілін оқыту
  • Орыс тілін оқыту
  • Басқа шет тілдерін оқыту

Курстың түрлері:

  • оқытушылар  үшін
  • студенттер үшін
  • кәсіптік бейімделген
  • жоғары сыныптар үшін
  • төменгі сыныптар үшін

Оқу, аннотация, жазбаша аударма, мәтіндер-екі жақты аудару үшін түпнұсқа мәтіндер енгізілген 5 томнан тұратын көмекші оқу Лингвокомплексі әзірленді.