Оқу-әдістемелік жұмыс

Дизайн факультетінің оқу-әдістемелік жұмысының негізгі міндеттері:

- білім беру бағдарламаларын іске асыруды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;

- білім беру процесінің жаңа технологияларын, әдістерін, құралдары мен нысандарын әзірлеу, енгізу және жетілдіру;

- оқытушылардың үздіксіз білімі мен кәсіби шеберлігін қамтамасыз ету, профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-әдістемелік әулетін жетілдіру.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын әзірлеу бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша ашық конкурстарына ҚазБСҚА Дизайн факультеті үнемі қатысушы және жеңімпазы болып табылады:

Жаңа «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес бакалавриаттың білім беру бағдарламалары 6В021 - Өнер даярлау бағытында жасалды: 6В02121 - Сәулеттік дизайн; 6В02122 - Графикалық дизайн; 6В02123 - Өнеркәсіптік дизайн; 6В02124 - Сән дизайны; 6В02125 - Теле-видео дизайны.

Дайындық бағытындағы білім беру бағдарламалары 7M021-Art: 7M02120 - Дизайн (мамандандырылған және ғылыми-педагогикалық магистратура). 8D021 - Өнер: 8D02120 - Дизайн (PhD докторы) бағытындағы білім беру бағдарламасы.

Әдістемелік жұмыс