Миссиясы мен Академиялық саясаты

ХБК миссиясы - білім берудің ең үздік стандарттары мен технологияларын қалыптастыру, білім беру, ғылым және өндіріс секторларын интеграциялау арқылы ұлттық білім беру жүйесіне енгізу.

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуына үлес қосатын және көшбасшылыққа ұмытылатын озық мамандарды дайындау.

Халықаралық білім беру корпорациясы  өнер, сәулет, дизайн, құрылыс саласындағы, сондай-ақ қоғам өміріне оңтайлы жағдай жасау саласындағы инновациялық және шығармашылық қызмет саласындағы білім мен ғылымның еуразиялық орталығы болып табылады.

Университеттің академиялық саясаты бірінші кезектегі стратегияларға негізделген  ұлттық білім беру жүйесінде, сәулет-құрылыс саласында ғылым мен өндірісте үздік әлемдік білім беру стандарттары мен технологияларын құру және енгізу.

ХБК АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ