Ғылыми жұмыс

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

Факультеттегі ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары:

- сәулет дизайнының заманауи әдістемесі;

- нормативтік және техникалық стандарттарды ескере отырып, жобаларды іске асырудың ерекшеліктері,

сәулетшінің практикалық міндеттері мен нақты шарттары;

- сәулет және құрылыс жобаларын іске асыру және басқару технологияларының ғылыми және практикалық аспектілері;

- әлеуметтік, кәсіпкерлік, қала құрылысы және инвестициялық қызмет аясындағы архитектуралық дизайн;

- тұрақты ресурстарды үнемдейтін және энергияны үнемдейтін технологиялар мен материалдар негізінде тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сәулетін жобалау мен салудың жаңа инженерлік технологияларын зерттеу.

- Дәстүрлі және заманауи технологияларды (BIM) және сәулеттік дизайндағы шығармашылық әдістерді ұйымдастыру және енгізу ерекшеліктері: 3D визуализация және ақпараттық модельдеу параметрлік модельдеу

- сәулет теориясы мен тарихы туралы зерттеулер;

- Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстанның өнері мен сәулетіндегі өзіндік ерекшеліктер;

- Қазақстан архитектурасының аймақтық ерекшеліктері;

- ғимараттар мен құрылыстарды қайта құрудың жаңа әдістері;

- сәулеттік мұра ескерткіштерін қалпына келтірудің жаңа әдістері және т.б.

Сәулет факультетінде «Егемен Қазақстанның өнері ұлттық сәйкестілік контексіндегі» ғылыми жобасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттық қаржыландыруы аясында жүзеге асырылады (ғылыми жетекші - өнертану ғылымдарының докторы Галимжанова А.С., қызметкерлері – сәулет докторы Глаудинова, өнертану ғылымдарының кандидаты Труспекова Х.Х.). ҒЗП кестесіне сәйкес қызметкерлер Ресей, Германия, Әзірбайжан, Өзбекстан және басқа елдердегі халықаралық конференцияларға қатысты; Батыс, Оңтүстік және Орталық Қазақстан қалаларына (Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Қызылорда, Тараз, Шымкент, Нұр-Султан) іссапарлар; 4 мақаласы халықаралық журналдарда нөлдік импакт-фактормен жарияланған.

7М07311 - «Сәулет» мамандығы бойынша магистрлік диссертациялардың

8D07311 - «Сәулет» мамандығы 2019-2020 оқу жылына докторлық диссертация тақырыбы