Ғылыми журнал

Құрметті "ҚазБСҚА Хабаршысы" ғылыми журналының авторлары, оқырмандары!
 
Мақаланы ұсыну, жарияланған жұмыстарды жүктеу, мұрағаттық материалдармен және журналға қатысты басқа да мәселелермен танысу үшін журналдың сайтына кіріңіз http://vestnik.kazgasa.kz/, онда сіз толық ақпаратты таба аласыз.
 
«ҚАЗБСҚА ХАБАРШЫСЫ» ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ
 
ISSN № 1680-080X
 
Құрылған жылы: 2001
 
Баспагер: Қазақ Бас Сәулет-Құрылыс Академиясы
 
«ҚазБСҚА Хабаршысы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымдар тізіміне, негізгі ғылыми жетістіктерді жариялау үшін  енгізілген.
Журналда фундаменталды және қолданбалы сипаттағы ғылыми мақалалар, отандық және шетелдік авторлардың шолу баяндамалары, сондай-ақ, профессор-оқытушылар құрамының, магистранттардың, докторанттардың келесі бағыттар бойынша тәжірибелік жұмыстар нәтижелері жарияланады:
 
Сәулет;
Дизайн;
Өнертану;
Құрылыс;
Экономикалық ғылымдар;
Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар;
Жаратылыстану ғылымдары.
 
Журналдың этикалық стандарттары:
 
Халықаралық редакциялық кеңес этикалық стандарттарды сақтау үшін келесі келеңсіз жайттарды болдырмауын үнемі қадағалап отырады:
- мәліметтерді қолдан жасау;
- деректермен манипуляциялау;
- плагиат;
- бір мақаланы екі түрлі журналға жариялау;
- жалған бірлескен авторлық;
- мүдделер қақтығысы.
Мақаланы жариялау мүмкіндігі туралы қорытынды журналдың редакциялық алқасының шешімімен анықталады.

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.
Мерзімділік: жылына 4 рет (тоқсан сайын)
 
Байланыс
 
Мақалалар мен жолдама құжаттары келесі мекенжайда қабылданады:
050043, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Рыскулбеков к-сі, 28
Тел./факс +7 (727) 309-61-62, 207 каб.
 
Банк деректемелері:
 
АҚ «Қазақ Бас Сәулет-Құрылыс Академиясы»
050043, Алматы қ., Рыскулбеков к-сі, 28
СТН 600200063529
БСН 010640001407
ЖСК: KZ068560000000383423
АҚФ АҚ «Банк Центр Кредит» Алматы қ.
БСК KCJBKZKX
Код 17
 
 
«ҚАУ ЕҢБЕКТЕРІ» ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ
 
«ҚАУ еңбектері» ғылыми журналы ҚАУ баспа шығарылымы болып табылыды және Халықаралық ғылыми шығармалар реестрінің ISSN құрамына кіреді. Жинақ 2000 жылы құрылып, жаратылыстану, техникалық, экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы күн талабына сай мәселелерді шешу жолдарын және қолданбалы зерттеулерді басып шығарады. «ҚАУ еңбектері» ғылыми журналы Францияда тіркелген: ISSN – 1563 – 1818; ISBN – 9965 – 9308 – 3 – X нөмірлері шартында әрекет жасайды. Журнал басылым түрінде жиілігі жылына 4 рет болып, тираж саны 300 данадан кем емес. Журналға мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. Журнал жиілігі – 3 айда 1 рет. Редколлегияға түсуі бойынша мақалалар материалдары қатаң түрде Тіркеу журналына тіркеледі.
 
Байланыс

Мақалалар мен жолдама құжаттары келесі мекенжайда қабылданады:
050043, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Торайғыров к-сі, 29
Тел./факс +7 (727)2268123, 206 каб.
E-mail: b.kabysheva@kau.kz
 
Банк деректемелері:

ЖШС «Қазақ-Америка Университеті»
050043, Алматы қ., Торайғыров к-сі, 29
СТН 600400574655
БСН 120140020963
ЖСК: KZ208560000005050811
АҚФ АҚ «Банк Центр Кредит» Алматы қ.
БСК KCJBKZKX
КБе 17