ҒЗЖ

Халықаралық білім беру корпорациясының ғылыми зерттеу қызметі сәулет және дизайн, құрылыс, экономика, жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді дамытуға бағытталған. Бүгінгі таңда корпорация 60-тан астам бағытта зерттеулер жүргізеді. Олардың барлығы Халықаралық білім беру корпорациясының 2020-2030 жылдарға арналған индикативті - ұзақ мерзімді даму жоспарында қойылған міндеттерді шешуге бағытталған.

Индикативті - ұзақ мерзімді даму жоспарының «Ғылыми-зерттеу қызметі мен шығармашылық әлеуетті дамыту» стратегиялық бағыты аясында профессорлық-оқытушылар құрамының алдында келесі міндеттер тұр:

- ғылыми мектептердің қалыптасуы және олардың ұлттық және халықаралық деңгейде танылуы;

- жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу және тәжірибелік қызметін дамыту;

- ғылыми зерттеулердің материалдық-техникалық базасын қалыптастыру.

Индикативті - ұзақ мерзімді даму жоспарын жүзеге сәтті асыру үшін корпорацияда келесі бағыттар бойынша белсенді ғылыми – зерттеу жұмыстары жүргізу үстінде:

- Қазақстанның аймақтық ерекшеліктерін ескере отырып, елді мекендердің сәулеттік-кеңістіктік ортасын қалыптастыру;

- сәулет;

- Қазақстанның оңтүстік-шығыс қалалық тұрғын үйі;

- тұрғын ғимараттардың интерьері;

- интерьердегі жиһаз және жабдықтар;

- өнеркәсіптік дизайн бұйымдарының жүйелік кешені негізінде пәндік-кеңістік ортаны қалыптастыру;

- функционалды жайлылық өнеркәсіптік бұйымдарды жобалау жүйесі ретінде;

- қазіріг заманғы этнография дизайны;

- сән индустриясындағы дизайн біліміндегі мәселелер;

 - дизайн теориясы саласындағы зерттеулер;

-құрастырмалы-жиылмалы және жиналмалы металл-тент ғимараттарының конструктивтікқ шешімдері, жұқа қабырғалы конструкциялардың кернеулік-деформациялық күйін зерттеу;

- серпінді көп қабатты тақталарды есептеу әдістерін жетілдіру;

-ғимараттардың, тірек қабырғалардың жер асты бөліктерін жобалау, топырақ массивтерінің еңістерінің және бөктерлерінің тұрақтылығын зерттеу және ғимараттардың негіздерін жобалау;

- шайып әкелінген топырақтағы негіздер мен іргетастардың оңтайлы нұсқаларын зерттеу және әзірлеу;

- ғимараттар мен имараттардың статикалық және динамикалық тұрақтылығы;

- дүлей апаттардың санын азайтудың халықаралық стратегиясы бойынша БҰҰ бағдарламасына қатысу;

- кеңістіктік конструкциялар мәселелері;

- ғимараттар мен имараттарды селден қорғау мәселелері;

- ғимараттар мен имараттарды зерттеу мәселелері және оларды күшейту мен қайта құру әдістері;

- темірбетон конструкциялардағы арматураның бетонмен ілінісу, қолоданыстағы ғимараттар мен имараттарды тексеру мәселелері;

- жер қазатын және жер қазып-тасымалдайтын машиналардың жұмыс органдарын жетілдіру бойынша зерттеулер;

- құрылыс машиналарының көп білікті қозғалғыш жүйелерінің тарту-тіреу қасиеттерін зерттеу;

- ЖГҚЖ қазіргі заманауи жүйелерінің инженерлік-экологиялық мақсаттарын шешу;

- өнеркәсіптік мекемелерді сумен жабдықтаудың экологиялық таза жүйелерін әзірлеу;

- су тарту кезінде және ғимараттардағы салмақты сорғылармен күресуде оңтайлы шешімдер;

- тұндырғыштарды гидравликалық есептеу тәсілдері;

- ЖГҚЖ қазіргі заманауи жүйелерінің инженерлік-экологиялық мәселелері;

- мақта-мата өнеркәсібінің ағынды суларын тазалаудың тиімді тәсілін қолдану;

- қарнақты ұңғымалық сорғының энергия үнемдеу жетегінің конструкциясын әзірлеу және құбырларда мұнай тасымалдау үшін турбулентікке қарсы присадкалар әзірлеу.

- жергілікті шикізат негізінде жоғары функционалды бетондарды әзірлеу;

- техногендік шикізатты пайдалана отырып түрлендірілген бетондар мен құрғақ құрылыс қоспалары;

- табиғи талшықтар негізіндегі жылу оқшаулағыш материалдар;

- тиімді импорт алмастырушы материалдар;

- бөлшектелген керамиканың қасиеттерін зерттеу және жасау;

- ағаш өңдеу және ауыл шаруашылығы қалдықтарынан экоқұрылыс материалдарын алу технологиясын кұру;

- жоғары толтырылған коррозияға қарсы қорғау жабындылары;

- мұнай өндірісінің қалдықтары негізінде жол жабындарын алу тәсілін әзірлеу;

- Алматы геодинамикалық полигонында геодезиялық мониторинг;

- жер беті объектілерінің мониторингі үшін ДДЗ қолдану;

- өндірістің әртүрлі салаларындағы техногендік және табиғи сипаттағы қауіпсіздік жағдайларын зерттеу;

- желілік құрылыстарды салу кезінде жергілікті жердің сандық моделін құру және дайындау әдісін жетілдіру.

- жаһандану жағдайындағы құрылыс саласының бәсекеге қабілеттілігі;

- құрылыс материалдарын өндіруде үнемді басқару