Тіркеуші кеңсе

Тіркеуші кеңсесі білімнің барлық деңгейлі мамандарын қабылдауды және бітіруді жүзеге асырады, білім алушылардың даярлық сапасын бақылауды, және де студенттердің білімін кіріс, аралық және қорытынды бақылауды, статистика жүргізуді қамтамасыз етеді.

Кеңсе қызметін ҚР «Білім туралы» Заңына, ЖОО қызметін ұйымдастыру ережелеріне, ХБК-ның білім алушыларды қабылдау, аттестациялау және бітіру, оқу үдерісі және тәжірибе ережелеріне, ҚР білім беру саласындағы басқа нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүргізеді.

Тіркеуші Кеңсесінің қызметінің негізгі бағыттары:

 • Қабылдау комиссиясының жұмысын ұйымдастыру;
 • білім алушыларды даярлау сапасын бақылау;
 • қорытынды бақылауды ұйымдастыру және өткізілуін бақылау;
 • білімдердің кіріс срезін ұйымдастыру және өткізу;
 • бітіруді ұйымдастыру және өткізу (түлектерді қорытынды мемлекеттік аттестациялау жүргізуді бақылау, дипломдарды рәсімдеу және тапсыру);
 • білім алушылар кон­тинген­тінің қозғалысы;
 • статистика мен статистикалық есептілікті жүргізу.

Тіркеуші Кеңсесінің негізгі функ­циялары:

 • арнайы (шығармашылық) емтихандарды және талапкерлерді кешенді тестілеуді ұйымдастыру және өткізу;
 • ҚазБСҚА түсушілерімен қысқартылған оқыту бағдарламалары және қысқартылған мерзімдерде оқу туралы сұхбаттасу өткізуді ұйымдастыру және бақылау;
 • білім алушыларды қабылдау, ауыстыру, қайта қабылдау туралы бұйрықтарды дайындау;
 • ҚР жалпыға міндетті білім беру станддартарына сәйкес тестілеу жүйесін ұйымдастыру;
 • бекітілген кесте бойынша білім алушылардың білімдерінің кіріс срезін және емтихандық сессияларды өткізу үшін материалдар жинау және мәліметтер банкін жасау;
 • білім алушылардың білім кіріс срезін (бірінші курстан басқа) ұйымдастыру, өткізу және емтихандық сессиялардың қорытындыларын жасау;
 • бақылаудың барлық түрлерінің қорытындылары бойынша профессорлық-оқытушылар құрамын марапаттау және жазалау ұсынымдарын дайындау;
 • қатаң есептілік бланкілерін есеп жүргізу (ID, дип­ло­мдр, ака­деми­ялық анықтамалар);
 • барлық факультеттер бойынша емтихандық сессия өткізу. Сессия қорытындыларын талдау және ағымды жұмыс істеу (эд­вай­зе­рлер) үшін сәйкес деканаттарға тапсыру.


ХБК тіркеушісі

Садыкова Асель Ахметбековна

Тіркеушінің қабылдау бөлмесі (№ 217 кабинет):

Тіркеуші көмекшісіТіркеуші орынбасары (№ 215 кабинет):

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы
Мукашева Айнагул Ермековна
Телефон: 8(727)220-80-82

Тіркеуші Кеңсесі (№ 214 кабинет).
Мамандар телефондары: 8(727)220-80-82
Диспетчерлік бөлме телефоны (№ 213 кабинет) 8(727)220-80-82