Оқу блогы

ТІРКЕУШІ ОФИСЫ

Тіркеуші кеңсесі білімнің барлық деңгейлі мамандарын қабылдауды және бітіруді жүзеге асырады, білім алушылардың даярлық сапасын бақылауды, және де студенттердің білімін кіріс, аралық және қорытынды бақылауды, статистика жүргізуді қамтамасыз етеді. Кеңсе қызметін ҚР «Білім туралы» Заңына, ЖОО қызметін ұйымдастыру ережелеріне, ХБК-ның білім алушыларды қабылдау, аттестациялау және бітіру, оқу үдерісі және тәжірибе ережелеріне, ҚР білім беру саласындағы басқа нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жүргізеді.>>