Оқу-әдістемелік жұмыс

СӘУЛЕТ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС

Факультеттің оқу-әдістемелік жұмысының негізгі міндеттері: оқу үрдісін ұйымдастыруды ұдайы жетілдіру, оқытудың жаңа тиімді технологияларын әзірлеу және енгізу, Қазақстанда және шетелде білім беру жүйесінің жетістіктерін жан-жақты талдау және жалпылау, жоғары кәсіби, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау сапасын арттыру.

Сәулет факультеттің әдістемелік жұмысын сәулет ғылымдарының кандидаты Приемец Оксана Николаевна басқарады.

Факультеттің әдістемелік кеңесінің функциялары және факультеттің ағымдағы жұмысы:

 • факультеттің жетекші оқытушыларының педагогикалық тәжірибесін талдау және жалпылау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу бойынша ұсыныстар жасау, оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізудің әдістемесін жетілдіру, компьютерлік техниканы және басқа да техникалық құралдарды қолдану, олардың тиімділігіне талдау жасау;
 • Жас оқытушыларға оқыту әдістемесін үйрету және оқу сабақтарына уақыт бөлу мақсатында оқытушылардың дәрістер мен практикалық сабақтарға өзара баруын ұйымдастыру;
 • Қоғамның даму тенденцияларын және ғылым мен техниканың даму перспективаларын ескере отырып, мамандарды даярлау мен оқытудың жаңа технологияларын жасау;
 • оқытушылар әзірлеген оқулықтар мен оқу-әдістемелік материалдарды, сонымен қатар студенттердің өзіндік жұмысын жақсарту бойынша материалдарды, белсенді үлестірмелі материалдарды, қызмет түрлері бойынша бейне презентацияларды шығару бойынша пікірталастар мен ұсыныстар;
 • білім берудің барлық кезеңдерінде студенттердің дайындық сапасын бақылау және басқару әдістерін әзірлеу, жан-жақты біліктілік тапсырмаларына қаражат қалыптастыру;
 • жұмыс бағдарламасын, белсенді үлестірмелерді, әдебиеттерді әдістемелік қамтамасыз ету карталарын және профессорлық-оқытушылық құрамның басқа да әдістемелік мәселелерін дайындауды және бекітуді бақылау;
 • Академияның әдістемелік кеңесімен байланыс.
 • Сарапшылар мен тұтынушылар кеңесі

Факультет ұжымы үлкен ғылыми және әдістемелік жұмыстар жүргізеді:

 • факультеттің жетекші оқытушылары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің профессорлық-оқытушылық құрамының жұмысына қатысады (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің оқу-әдістемелік бөлімі), Мемлекеттік білім беру стандарты авторлары.
 • профессор-оқытушылар құрамы – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқулықтар мен оқу құралдарының авторлары:
 • практика, курстық және дипломдық жұмыстарды әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыруға қатысу;
 • білім және ғылым министрлігі өткізетін құрылыс мамандықтарының барлық пәндері бойынша емтихандарға, аралық рейтингтерге, сондай-ақ жоғары оқу орындарының түлектерін аттестаттауға арналған тест сұрақтары мен тапсырмаларын әзірлеу;
 • жаңа заманауи технологиялар саласындағы ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді ескере отырып, әр пән бойынша әдістемелік қамтамасыз етудің карталарын жасау;
 • оқу-әдістемелік әдебиеттерді шолуға, түлектер жәрмеңкесіне, халықаралық талаптар деңгейінде инновациялық оқу жоспарларын құруға, тапсырыс берушілер мен ҚазБСҚА (ХОК) сарапшылар комиссиясының қатысуымен тәжірибенің барлық түрлері үшін орын іздеуге қатысады.
 • жоғары білім туралы ғылыми нәтижелерді мерзімді ғылыми баспасөзде, ғылыми-әдістемелік конференция материалдарында, оқу-әдістемелік жинақтарда және оқу құралдарында жариялау;
 • Жыл сайын әр түрлі жобалау ұйымдарында біліктілікті арттыру курстарынан өтіп, ағылшын және заманауи компьютерлік бағдарламалар деңгейлерін жоғарылату
 • 2020 жылы факультеттің жетекші профессорлары жұмыс берушілермен және сарапшылармен тығыз байланыста «Сәулет және қала құрылысы жұмыстары» кәсіби стандартын жасады.

2019-2020 оқу жылына жалпы Сәулет Факультетінің әдістемелік кеңесі жұмысының жоспары

Жоспар 2019-2020 оқу жылына арналған оқу әдістемелік әдебиеттерді басып шығару

Оқу процесінде оқытудың инновациялық әдістері мен формаларын қолдану

Өндіріс жұмысшыларының дәрісі мен семинарлары 2019-2020

Әдістемелік семинарлар мен шеберлік сабақтар 2019-2020

РЕСТАВРАТОР ҚЫРЫМ АЛТЫНБЕКОВТЫҢ ДӘРІСІ

СӘУЛЕТШІ ШЫМЫР КАРМАНОВТЫҢ ДӘРІСІ

Сәулетші Райнер Махламяки «1920-2020 жылдардағы Финляндия сәулет өнері»