Заң департаменті

Департамент жұмысының негізгі мақсаты-корпорация қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

Негізгі мәселелері болып табылады:

 • корпорация қызметін ақпаратты-құқықтық қамтамасыз ету;
 • корпорацияның заңды мүдделерін және заңды құқықтарын қорғау;
 • құқықтық сипаттамадағы құжаттарды әзірлеу;
 • соттың түрлі инстанцияларында және өзге де мемлекеттік органдарда корпорацияның мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету;
 • құқықтық тұжырымдамалар дайындау және кеңес беру қызметі.


Заң департаменті оған жүкелген міндеттеріне сәйкес келесі негізгі қызметтерді атқарады:

 • Корпоративті жұмыс – басқару органдарына көмек көрсету (акционерлер/ қатысушылар жиналыстары, директорлар кеңестері, атқарушы органдар), заң тұлғаларын, жекеленген бөлімшелерді тіркеу/тарату/қайта ұйымдастыру, ӘД тіркеу істері;
 • ҚР ҰБ акцияларды орналастыру/орналастырмау туралы есептерді, қосылма тұлғалардың, бағалы қағаздар иелерінің тізілімін дайындау және ұсыну;
 • корпорацияда дайындалған және заң департаментіне келіп түскен бұйрықтардың, нұсқаулардың, ережелердің және өзге де құжаттардың құқықтық сараптамасын жасау, оларға қол қою, сонымен қатар аталған құжаттардың дайындалуына ат салысу;
 • корпорация қызметін реттеуші құқықтық қағидаларды және ережелерді дайындау;
 • еңбек қатынастары саласында құқықтық бақылауды жүргізу бойынша іс-шараларды өткізу;
 • ағымдағы шарттарды және міндеттемелерді дайындау, келісу және жасау бойынша іс -шараларды өткізу;
 • корпорацияның құқықтық құжаттарын жоғарғы санатта рәсімдеуге жеткізу;
 • құрылымдық бөлімшелер қызметтерін ақпаратты-анықтамалық қамтамасыз ету, құқықтық сұрақтар бойынша оларға кеңес беру арқылы көмек көрсету;
 • құқық қорғау органдарымен, мемлекеттік билік және басқару органдарымен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен жұмысты үйлестіру;
 • корпорацияда құқықтық жұмысты әдістемелік басқаруды қамтамасыз ету, қолданыстағы заңнамаларды және оны қолдану тәртібінтүсіндіру, құрылымдық бөлімшелерге кінәрат-талаптық жұмыстарда құқықтық көмек көрсету, сот органдарына қажетті материалдарды дайындау және тапсыру;
 • сотта, экономикалық сотта, сонымен қатар құқықтық сұрақтар қаралу барысында мемлекеттік және қоғамдық мекемелердекорпорация мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету, сот істерін жүргізуді жүзеге асыру;
 • кінәрат-талаптың, сот істерін қарастырудың, сонымен қатар білім беру қызметтерін көрсету шарттарын, өзге де мекемелермен бірлескен қызмет туралы шарттарын, шаруашылық шарттарын жасасу және орындалу тәжірибесінің нәтижелерін сараптау және жинақтау бойынша жұмыс атқару, шарт тәртібін сақтау бойынша қадағалауды күшейту бойынша ұсыныстарды әзірлеу;
 • шарт, қаржы және еңбек тәртібін күшейту бойынша шараларды әзірлеуге қатысу және іс – шараларды жүзеге асыру.

Заң департаментінің директоры
Баймұқашев Ислам Сейфүлмәлікұлы
Телефон: 8(727)-220-80-47 (1040)